„O KAIP VOKIŠKAI?“

       Spalio 16-20 d. Goethe`s instituto organizuojamoje vokiečių kalbos savaitėje „O KAIP VOKIŠKAI?“ dalyvavo priešmokyklinės “Pelėdžiukų” grupės vaikai. Susipažinome su Vokietijos žemėlapiu, vėliava, išmokome pasisveikinti Žaidėme žaidimus, kur reikėjo vokiškai skaičiuoti, atsakytis TAIP – JA, arba NE – NEIN, mokėmės paprašyti ir padėkoti vokiškai, BITTE, DANKE .
       Paveiklėlių ir trumpų žodelių pagalba mokėmės atpažinti ir suvaidinti įvairias nuotaikas ir emocijas, gaminome nuotaikų veidelius, papuošėme juos Vokietijos vėliavos spalvų balionais. Spalvinome Vokietijos žemėlapį.