Žemės diena darželyje „Metų laikai“

       Kovo 20-oji yra tarptautinė Žemės diena. Šiais metais ją minėdami pasirinkome paukščių sugrįžimo temą ir švęsdami, ugdydamiesi paukščius pamėgdžiojome, vaidinome, pristatėme vieni kitiems, apdainavome.
       Renginį organizavusios „Boružiukų“ grupės auklėtojos vaikams demonstravo spalvingas skaidres, kuriose buvo pavaizduoti mūsų paukščiai keliauninkai. Vaikams buvo papasakojami svarbiausi dalykai apie paukščius, parodomas ir jų lizdas su kiaušiniais, ir jaunikliai. O darželio ir lopšelio pedagogės su savo auklėtiniais paruošė puikius ir spalvingus pasirodymus, kuriais buvo pristatomi konkretūs paukščiai: gandrai, kregždės, vyturiai, pempės, gegutės.
       Linksmai ir produktyviai kartu praleidę laiką išsiskirstėme laukti pavasario pranašų!