Priimame 1,5 m. – 3 m.  vaikus į lopšelio grupes

Priimame 3,5 m. – 5 m. vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes

Priimame 5,5 m. – 6,5 m. vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupes

 Išsami informacija teikiama telefonu 8 655 50054